FANDOM


"Galvok apie ją kaip apie kopėčias. Pačioje apačioje yra kosmosas. Virš jo yra Pragaras ir Gyvatės kelias. Dar kitame lygyje yra keturios planetos priklausančios Kajams, ir kiekvienas stebi savo Visatos dalį. O dar aukščiau, virš keturių Kajų yra Didžiojo Kajaus planeta."
Olibas, aiškindamas Visatą, epizode "Tournament Begins".

Visata

Visata pavaizduota DBZ anime

Septintoji Visata (angl. Seventh Universe|jap.第7宇宙, dai 7 učū) yra pagrindinė visata, kurioje vyksta visi Dragon Ball frančizės įvykiai. Joje egzistuoja visos planetos, gyvas pasaulis, bei pomirtinis pasaulis. Gyvajame pasaulyje pavyzdžiui yra Bilso šventykla, Šin-Džinų planeta, Saulė, Žemė, Namekas, bei kitos planetos ir vietos. Pomirtiniame pasaulyje pavyzdžiui yra Pragaras, Rojus, Gyvatės kelias, Valdovo Kajaus planeta. Filme Dragon Ball Z: Battle Of Gods buvo atskleista, jog išviso egzistuoja 12 visatų.

Visata 2

Visata pavaizduota visokiais objektais

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Apie Wikia tinklą

Atsitiktinis Wiki